Natisni

Namen in cilji

Osnovni cilji Atletskega društva Bled

 

 

Zakaj vpisati otroka v atletsko šolo?

 

 

Skupine

Program vadbe je prilagojen starosti otroka in sicer bo prehajal skozi igro do resne atletske vadbe. Pri vseh skupinah je poudarek na celovitem razvoju psiho-motoričnih sposobnosti. Otrok bo pri naši vadbi pridobil osnovna znanja tehnik vseh atletskih disciplin.

 

1. Atletski vrtec

otroci stari od 4 do 7 let

Otroci najmlajših skupin bodo imeli predvideno vadbo, ki bo vključevala predvsem IGRO in MOTORIČNE SPOSOBNOSTI. Z vadbo bomo razvijali vse motorične sposobnosti otrok, predvsem koordinacijo. Vključene bodo tudi igre z različnimi tematikami. Vadba bo vsebovala tudi elemente atletike, otroci se bodo spoznali z vsemi atletskimi disciplinami. Vadba bo potekala trikrat tedensko po 1 uro - v poletnem času na atletskem stadionu, v zimskem obdobju pa v telovadnici. Otroci bodo sodelovali tudi na tekmovanjih.


2. Atletska šola

mlajša skupina

otroci stari od 8 do 11 let

Vadba bo potekala trikrat tedensko po 1 uro - v poletnem času na atletskem stadionu, v zimskem obdobju pa v telovadnici. Otroci bodo spoznali tehniko vseh atletskih disciplin. Tekmovali bodo v mnogobojih in različnih disciplinah, ne bodo pa še ozko specializirani. Pridobili bodo znanja vseh atletskih disciplin in se bodo tako lažje opredelili za trening njihove najljubše discipline. Bolj pogosto bodo sodelovali na tekmovanjih.

 

starejša skupina

otroci stari od 12 let naprej

Delo oz. treningi bodo potekali v specializiranih skupinah. Začeli bodo trenirati discipline, ki jih še posebej veselijo, oziroma so za njih bolj nadarjeni. Trenirali bodo po individualnih programih. Redno se bodo udeleževali tekmovanj, organizirane bodo tudi priprave. Atleti bodo trenirali vsaj trikrat tedensko - po potrebi tudi večkrat na teden.


3. Šola za odrasle


Šola za odrasle je namenjena vsem, ki se želijo v prostem času rekreativno ukvarjati s tekom. Rekreacija bo potekala trikrat tedensko oziroma po dogovoru.