V nedeljo 9.7.2017 je od 9h pa do 15h v športnem parku – na atletski stezi na Bledu potekalo snemanje videa za Coca-Colo. Glavni akter je bil ta čas najhitrejši atlet v Sloveniji Luka Janežič . Reklama naj bi se predvajala v začetku jeseni na vseh televizijskih programih. Da je šlo za res velik projekt, je bilo razvidno s prihodom številčne snemalne ekipe in opreme na stadion. Izkazalo se je , da je športni park Bledec eden najbolj primernih objektov za snemanje športnih reklam s svojo podobo , lego in okolico . Dodana vrednost pa je vsekakor ad. Bled , ki si je ob temu dogodku prislužil pohvale za pomoč s svojo atletsko opremo , stezo in atleti, ki so pomagali pri tem dogodku.