V tisku je nov plakat, s katerim želimo pritegniti k vadbi nove atlete